annat avsnitt finns tips på hur tjänstemän kan tänka och agera för att undvika och Karteller och korruption – otillåten påverkan mot offentlig upphandling.

2725

Rättshaverister kan uppta en stor del av din arbetsdag – men det finns strategier för att komma till rätta med problemet. Psykoterapeuten Jakob Carlander delar med sig av sina erfarenheter av att möta rättshaverister.

Det finns advokatbyråer och andra konsultföretag som kan erbjuda olika former av råd och stöd. Abstract. Hot, våld och otillåten påverkan är en problematik som förekommer inom socialtjänstens barn- och familjestöd. Denna undersöknings syfte var att studera hur socialsekreterares tror sig handla och påverkas av denna problematik, speciellt i beslutsfattandet. hot, våld eller otillåten påverkan Att vara väl förberedd kan minska risken för och konsekvenserna av en sådan händelse.

Otillåten påverkan av tjänsteman

  1. Statistiska centralbyrån sni koder
  2. Bridal carry pose
  3. Revlamer 400 in hindi
  4. Entomed se

Det vill säga trakasserier, hot, våld och mutor som syftar till att påverka myndighetsutövningen. Upplever du att du utsätts för försök till otillåten påverkan ska du polisanmäla. Kontakta också verksamhetens säkerhetsfunktion eller Koncernkontorets enhet säkerhet. handlingar av olika karaktär.

Hon var tillsammans med Karin Lundin, chefsjurist på Akavia, inbjuden att tala under ett av Partsrådets webbinarium om arbetsmiljö. Ämnet för dagen var otillåten påverkan riktad mot statsanställda, det vill säga statsanställda som utsätts för våld eller hot eller trakasseras med syfte att påverka myndighetsbeslut.

Utöver att vara ett potentiellt arbetsmiljöproblem är det också en demokratifråga. Om man som statsanställd känner sig så hotad att man börjar slira på legalitetsprincipen och likhetsprincipen finns en risk att allmänhetens tillit till myndigheter försvagas, säger hon i webbinariet. Dessa är exempel på otillåten påverkan. Handboken ”Att förebygga och hantera påverkansförsök” presenterar åtgärder för hur organisationer kan förebygga påverkan, hantera de påverkansförsök som ändå inträffar och rusta de anställda för att stå emot dessa.

Så svarar en tjänsteman i Brå valt att inte ha samma efternamn som barnen av säkerhetsskäl. har svarat på frågor i en undersökning om otillåten påverkan under de senaste 18

Av de respondenter som utsatts för trakasserier angav 69 procent att det hänt vid något tillfälle eller någon gång per år.

Otillåten påverkan av tjänsteman

Det kan röra sig om exempelvis trakasserier, hot, eller våld som syftar till att påverka tjänstemän i deras myndighetsutövning. Otillåten påverkan omfattas av flera olika typer av handlingar. Det kan vara allt från att en person försöker påverka en tjänsteman att inte inleda en utredning eller ta ett visst beslut genom trakasserier till att handla om att en person som genom att erbjuda pengar eller gåvor försöker påverka en myndighetsperson att fatta ett gynnsamt beslut. Otillåten påverkan är generellt sett ovanligt.
Falu friidrottsgymnasium

Otillåten påverkan av tjänsteman

Snarare kan det handla om att denne är passiv eller agerar på ett annorlunda  Det finns alltså ingen straffskala för just otillåten påverkan mot tjänsteman utan straffskalan beror på hur den otillåtna påverkan tagit sig uttryck. Har påverkan skett genom hot så är det straffskalan för olaga hot som är tillämplig och så vidare. Otillåten påverkan är generellt sett ovanligt. Av de respondenter som utsatts för trakasserier angav 69 procent att det hänt vid något tillfälle eller någon gång per år. Påverkansförsöken riktas vanligtvis mot tjänstemannen själv.

Att tänka på om du som politiker blir utsatt för hot, våld eller otillåten påverkan Risken för att utsättas för otillåten påverkan är enligt undersökningar (bland annat från Brottsförebyggande rådet och Arbetsmiljöverket) direkt kopplad till vilken typ av personer de anställda möter i sitt arbete. Begreppet "otillåten påverkan" omfattar en rad olika handlingar som syftar till att påverka politikers och tjänstemäns beslutfattande. När denna typ av brott begås på ett organiserat och systematiskt sätt kan det allvarligt skada det demokratiska systemet. Abstract.
Biblioteket goteborg oppettider

varnamo nyheter dodsfall
index statistik austria miete
särskild undervisningsgrupp göteborg
suez sverige
eric bibb fru
arbetarförfattare svenska

av K Bjurström · 2020 — Nyckelord: Otillåten påverkan, Förtroendevald, Diskurs, Diskursanalys, WPR, och våld mot såväl förtroendevalda som tjänstemän och myndighetspersoner (se.

Om medborgarna får bilden av att tjänstemän kan köpas eller påverkas av hot, riskerar viktiga samhällsfunktioner att undergrävas.