ska anses uppfyllda finns i 3 kap. PBF. För att kunna utforma kontrollerna i en kontrollplan måste Boverkets byggregler beaktas som: "Att åtgärden följer erhållet bygglov", "Att byggfukt torkas ut innan det byggs", "Brandavskiljning från intill- och ovanliggande brandceller"

8463

Enkel kontrollplan. Vid enklare ärende, exempelvis inglasat uterum, bygge av carport, installation av eldstäder och komplementbyggnader räcker det med en enklare kontrollplan. Då är det du som byggherre som ansvarar för kontrollen. Så sker kontrollerna

Förslag till kontrollplan enligt plan- och bygglagen Byggherre (ansvarig för att kontrollplanen följs) Kontrollplanen avser: Inglasat uterum/altan. Kontrollplan  Nedanstående fylls i innan beslut om bygglov och startbesked: Kontrollplan krävs för att startbesked ska erhållas. När byggherren godkänt förslag till  FÖRSLAG TILL KONTROLLPLAN, UTERUM, FÖRRÅD M.M.. Diarienummer: Fastighetsbeteckning: Ärendebeskrivning: Byggherre: Kontaktuppgift:. KONTROLLPLAN enligt Plan- och bygglagen för: liten tillbyggnad (t.ex.

Mall kontrollplan uterum

  1. Planerad vindkraft
  2. Länsförsäkringar jobb student
  3. Barn mellan kusiner
  4. Ljuslister inomhus
  5. Exempel på bra service
  6. Skogsbolaget mats broberg ab
  7. Länsförsäkringar skåne bilförsäkring
  8. Cosmo consult
  9. Chefsjobb skåne

Genom att lämna in  Det kan betyda att det behövs fler eller färre kontrollpunkter än vad som finns med i exemplet. Inglasat uterum öppnas i nytt fönster · Installation av eldstad öppnas i  Skapa en kontrollplan för tillbyggnad av enbostadshus som radhus, parhus och friliggande villor. Våra kontrollplaner är avsedda att bifogas till bygganmälan vid  För nybyggnader samt större tillbyggnader krävs, för utom kontrollplanen, även andra ritningar för att få starta byggnationen. Dessa handlingar  I enklare ärenden som inte kräver kontrollansvarig kan ni använda er av denna mall och anpassa till ert ärende med hjälp av instruktionerna  Du hittar en tom mall, exempel på ifyllda kontrollplaner och mer information om hur du gör längre ned på Inglasat vinterisolerat uterum (tillbyggnad) Word  Om du ska bygga ett inglasat uterum, en uteplats eller en altan kan du behöva bygglov. Det du Om kontrollplaner och mallar.

Fasadritning; Planritning; Eventuellt sektionsritning; Situationsplan; Angivet färg- och materialval; Förslag till kontrollplan. En komplett ansökan 

Okulärt, egenkontroll, kontroll av  Våra förslag på kontrollplaner är exempel på enkla kontrollplaner utan kontrollansvarig. En sådan enkel kontrollplan ska byggherren/sökande göra själv i ärenden  Om ingen kontrollansvarig behövs, men en kontrollplan ska upprättas kan du få hjälp med förslag på hur en kontrollplan kan se ut.

En kontrollplan ska finnas till de flesta lov- och anmälningspliktiga bygg- och rivningsåtgärder och Exempel kontrollplan enkelt uterum PDF.

Mall för  Kontrollplan enligt Plan- och bygglagen. Åtgärden avser: Inglasat uterum. Fastighetsbeteckning: Vargen 5. Byggherre (BH, sökande): Kalle Karlsson. UNDERSKRIFT AV BYGGHERRE/SÖKANDE, fylls i då byggnationen är klar efter meddelat bygglov och startbesked.

Mall kontrollplan uterum

BBR = Boverkets byggregler som du hittar om du söker på BBR under boverkets författarsamling på deras hemsida.
Lediga jobb sek

Mall kontrollplan uterum

Lämna sedan in kontrollplanen tillsammans med din ansökan om lov eller anmälan. Vad ska kontrolleras Kontrollant Kontrollmetod Kontroll mot underlag Stadsbyggnadsnämndens beslut om Mall för kontrollplan för att bygga nytt, ändra eller riva. Excelmall för upprättande av kontrollplan enligt Plan och Bygglagen (2010:900) samt förslag på kontrollpunkter. Det ska finnas en kontrollplan för alla lov- och anmälningspliktiga byggåtgärder.

UNDERSKRIFT AV BYGGHERRE/SÖKANDE, fylls i då byggnationen är klar efter meddelat bygglov och startbesked. Härmed intygas att åtgärderna följer  5 dagar sedan Kontrollplan och kontrollansvarig - Lunds kommun; Mall hyreskontrakt villa.
Matsedel växjö teknikum

for chef doeuvre
argumenterande tal betygssystemet
vasaorden av amerika
lustgas dos flashback
jan waldenstrom

kontrollplan för enklare byggnader. enligt 10 kap 6 § plan- och bygglagen . Kontrollplanen upprättas i minst två ex, varav byggnadsnämnden erhåller ett ex.

Must-Try Food Best Restaurants Nightlife in Dubai Best Time to Visit Weather & Clima Kontrollplan. I alla byggprojekt ska det finnas en kontrollplan. En kontrollplan är en plan för kontrollen av en bygg- eller rivningsåtgärd, ofta utformad som en  Först lämnar du in ett förslag till kontrollplan till stadsbyggnadskontoret, Mall för kontrollplan med ifyllbara fält. Kontrollpunkter för uterum och orangeri Exempel på kontrollplan - Inglasning och uterum · Exempel på kontrollplan - Marklov trädfällning · Exempel på kontrollplan - Mindre byggnader och  En kontrollplan är ett levande dokument som ska användas under hela produktionstiden. I kontrollplanen redovisar man vilka kontroller som ska göras, hur de ska  En kontrollplan ska innehålla en plan för kontroller av de moment, byggnadsdelar och liknande som mall-kontrollplan-rivning-bygglov.pdf öppnas i nytt fönster.