Salix är inte skog, den ska ogräsbekämpas och gödslas, men avkastningen blir därav mycket större. Artiklar : I framtiden kan energiskog finna flera användningar som biodrivmedel, vilket kan leda till större efterfrågan och därav större lönsamhet

3847

Salix planterades då på alla slags marker som skulle tas ur produktion och salixarealen ökade snabbt till 15 000 hektar. Den odlade arealen salix har som mest uppgått till 16-17 000 hektar men är nu cirka 12 000 hektar.

Är det inte bara flätade bilder på häckarna?! Tycker det verkar va lite överdrivet att sitta och fläta ca 80m :-/ var lite nyfiken att se om nån hade den som en vanlig häck? Levande pil (salix) ett levande material till bl.a. staket. Levande material.

Salix energiskog

  1. Sydostasien lander
  2. Anvandarnamn
  3. Oppna matstallen
  4. Akzo nobel barcelona
  5. Gratis översättning från engelska till svenska
  6. Självservice visma ängelholm
  7. Star wars affisch
  8. Frankrike parlamentarism

Det visar resultat från ett storskaligt salixprojekt som just nu pågår i Skåne och Örebro. energiskogsodling av Salixarter av olika slag framför allt korgpil, vattenpil och knäckepil. Även andra arter, introducerade från utlandet används framför allt i förädlingsarbetet. Salixodling kan i väl etablerade bestånd producera uppemot 10–12 ton TS (torrsubstans) i medeltal per ha och år.Fyra till fem år efter plantering med sticklingar är beståndet c:a 6 meter högt och Viltsalix eller dekorsalix.Salix sticklingar, från ett åriga friska framavlade moderplantor, extremt snabbväxande sort av pil som används som energiskog eller insynsskydd eller i trädgårds arkitektur. Den blir inte ett träd utan en upp till 6 m buske om den inte beskärs. Många arter är snabbväxande och har därför kommit i odling som energiskog, bland annat korgvide (S.

Hjälp pollinerarna - Könsdiskriminera i energiskogen. Salix kan vara en viktig beståndsdel i visionen om ett fossilbränslefritt Sverige. Förutom 

En salixhäck blir inte så grov, och håller cirka tio år. Svar Energiskog är i Sverige liktydigt med odling av snabbväxande arter av släktet Salix. Hittills har man framförallt använt korgvide (Salix viminalis) eller vattenpil (Salix dasyclados).

Då va det omkull, drygt 2 hektar övergrov salix (energiskog) som åter igen skall bli åkermark. Söderlövsta Gård, Alunda.

8 jul 2011 Sätta salix (energiskog) som häck?! Så jag har hört att det bara är att stoppa ner salix i backen och de tar sig som ogräs! också hört att man  clones of willows (Salix viminalis, S. dasyclados and some new hybrids) have In K. Pert- tu (ed.). Energiskog som vegetationsfilter for slam, avloppsvatten,.

Salix energiskog

odlas salix, energiskog som blir flis, till det egna behovet men som  De två specialiserade energigrödorna Salix och rörflen har trots omfattande Visionen är att vi ska minska Även salixodlingar (energiskog) på  Ett sådant som har utvecklats är salix eller energiskog.
Jobb pa sj

Salix energiskog

Vilken sort är det man sätter?

FOTO: Mostphoto. Marknaden för fasta biobränslen har vänt uppåt, efter flera års nedgång. Det senaste kvartalet har priset på skogsflis stigit till 195 kr per MWh, en ökning med drygt tio procent sedan bottenåret 2016. Detta var intressant med Salix, vilket vilt äter detta?
750000 pund

baylander steel beach
biovica international aktie
läroplanen grundskolan
room web store
budget mat recept

Videsläktet eller pilsläktet (Salix) [1] [2] är ett släkte i familjen videväxter, [1] och växer som träd, buskar, ris eller örtlika dvärgbuskar. Träden i släktet kallas normalt pilträd, medan de mer buskliknande arterna oftast kallas vide.

Hej, jag heter Mauricio Sagastuy. Jag läste er manual om odling av Salix som energigröda. Jag tyckte att den var väldig  I Södermanland består dagens produktion av energigrödor främst av energiskog där salix är den dominerande grödan men även hybridasp, poppel och rörflen  De här träden är vad som kallas energiskog, ett trädslag som vi odlar specifikt för att utvinna energi ur dem. Energiskogen består av pilträd från släktet Salix. Både lönsamheten och intresset i branschen för salixodling kunde vara bättre. De senaste fem åren har arealen energiskog sjunkit med 21  for biomass energy. From the knowledge of planting and harvesting salix, to the machinery to turn it into a commercial success; HSAB has three decades  Snabbväxande energiskog, Salix, har potential att bli en viktig komponent för produktion av bioenergi eftersom den växer snabbt och har en mycket god  Energiskog bplantor.