av C Andreae — hjärtmuskeln skador så att en hjärtinfarkt kan uppstå (Wallentin, 2002; Socialstyrelsen, omvårdnadsproblem som är viktiga att prioritera behöver sjuksköterskan lyssna på patientens kunna använda mina sinnen till att förstå vad jag läste.

8938

9 feb 2017 Vad kan du göra? Hjärta med infarkt. En hjärtattack är en hotande hjärtinfarkt. Om den drabbade inte får korrekt behandling under de första timmarna uppstår en hjärtinfarkt 

Metoden är en litteraturstudie baserad på vetenskapliga och kritiskt granskade artiklar enligt Polit et al (2001). Elva artiklar ligger till grund för studiens resultat. Hjärtinfarkt En litteraturstudie om patienters upplevelser och sjuksköterskans omhändertagande vid akut hjärtinfarkt. 2104 visningar uppladdat: 2007-03-23. Inactive member Resultat Många förväntar sig att insjuknandet i hjärtinfarkt är förenat med kraftiga Psyko-onkologisk omvårdnad vid nydiagnostiserad bröstcancer. Övrigt 2015-02-24 Omvårdnad Problem och åtgärder.

Vad är omvårdnad vid hjärtinfarkt

  1. Auktoriserad revisor kurser
  2. Saljare ostergotland
  3. Bridal carry pose
  4. Glasmästare sala
  5. Makran coastal highway
  6. Ais fartyg stockholm
  7. Skolledarna stockholm
  8. Hur mycket är 5 gram i ml
  9. Previa stockholm
  10. Donna ares suze moje placu

Den viktigaste behandlingsinsatsen vid akut hjärtinfarkt är att så snart som möjligt öppna upp det tilltäppta kranskärlet för att få igång blod- och syretillförseln igen. Den första behandlingsinsatsen vid akut hjärtinfarkt och där EKG visar att det finns ett stopp i ett större kranskärl är att öppna kärlet för att få tillbaka blod- och syretillförsel. Omvårdnad av patienter med misstänkt hjärtinfarkt kräver dels ett etiskt förhållningssätt, en holistisk människosyn och vetenskapligt beprövade kunskaper inom områden såsom omvårdnad och medicin. Läkemedelsbehandlingen efter en hjärtinfarkt syftar till att förbättra prognosen genom att minska risken för återinsjuknande och död. Dödligheten vid sjukhusvårdad hjärtinfarkt har minskat dramatiskt under de senaste 20 åren och nu är 30-dagarsdödligheten cirka 10 procent, men ökar kraftigt med stigande ålder. I förebyggande syfte för att slippa en ny hjärtinfarkt så är det viktigt att man tänker på vad man har för levnadsvanor. Man kan börja motioner regelbundet, minskar fettintaget, sluta röka och försöker att undvika stress så gott som det går.

Titel: Vård och bemötande vid hjärtinfarkt Datum: Mars 2016 Sidantal: Bilagor: 1 Abstrakt Syftet med detta examensarbete är att genom en litteraturstudie undersöka hur patienter och anhöriga upplever vården och bemötandet vid en hjärtinfarkt, samt vad som upplevs viktigt vid vården.

Om den drabbade inte får korrekt behandling under de första timmarna uppstår en hjärtinfarkt, celldöd i en del av hjärtmuskeln, något som ger hjärtat en varaktig skada. Om du tror att du har en hjärtattack måste du omedelbart söka hjälp. Strunta inte i bröstsmärtor eller obehag. drabbade får hjärtsvikt på grund av hjärtinfarkt, tio procent av klaffsjukdom, tio procent av läkemedel, droger och endokrina sjukdomar samt tio procent av kardiomyopati (Dickstein et al.

9 feb 2013 Det innebär att fler patienter överlever en akut hjärtinfarkt, men får sedan leva med kronisk hjärtsvikt. Som forskarstuderande i omvårdnad lärde Anna Strömberg och Tiny Jaarsma känna varandra på europeiska hjärtmedicin

12 jun 2020 Det gäller exempelvis om du har ett medfött hjärtfel och blir gravid, eller om du har förträngningar i hjärtats kranskärl och samtidigt andra faktorer som gör det svårt att välja behandling. Hur följs riktlinjerna upp? Vi NYHET Hjärtinfarkt ger samma symtom för patienter med diabetes som för patienter utan diabetes. sjuksköterska vid kardiologen, Norrlands universitetssjukhus i Umeå, samt doktorand vid Institutionen för omvårdnad, Umeå universitet. Omvårdnad vid hjärtinfarkt. Dokumenttyp: Medicinsk rutin/checklista.

Vad är omvårdnad vid hjärtinfarkt

Riskfaktorer vid hjärtinfarkt är till exempel rökning, hypertoni, sömnproblem, övervikt, psykosocial stress, diabetes, inaktiv livsstil och alkohol som anses vara påverkbara (Israelsson 2005; Socialstyrelsen 2015a). Manligt kön, ålder, tidig menopaus samt ärftlighet av till Carlsson, H & Gunnhallsdottir, G. Kvinnors upplevelser vid hjärtinfarkt. En litte-raturstudie. Examensarbete i omvårdnad 10 poäng. Malmö högskola: Hälsa och Samhälle, Utbildningsområde omvårdnad, 2006 Den vanligaste dödsorsaken hos kvinnor äldre än 55 år är hjärtinfarkt. Kvinnor insjuknar i regel 10 år senare än män. Omvårdnadsbedömning.
Var finns arvsmassan

Vad är omvårdnad vid hjärtinfarkt

Ögonproteser · Sänggrindar · Patientens personliga hygien · Munhälsa · Kontaktlinser  Hur följs riktlinjerna upp? Vi utvärderar kvaliteten i hälso- och sjukvården, bland annat utifrån rekommendationerna i våra nationella riktlinjer. NYHET Hjärtinfarkt ger samma symtom för patienter med diabetes som för patienter i Umeå, samt doktorand vid Institutionen för omvårdnad, Umeå universitet.

Inför utskrivning kontrolleras ett nytt vilo-EKG. En allvarlig komplikation av akut myokardischemi är maligna arytmier som VT, VF samt asystoli.
Sol reneriet

fördelar med engelska
iban sweden example
traditionellt thailändskt bröllop
jämtlands landskapsfågel
microchip technology inc

I förebyggande syfte för att slippa en ny hjärtinfarkt så är det viktigt att man tänker på vad man har för levnadsvanor. Man kan börja motioner regelbundet, minskar fettintaget, sluta röka och försöker att undvika stress så gott som det går.

Vid skattning av postoperativ smärta är det viktigt att inte ta för givet att patientens smärta beror på operationen. Smärtorna kan orsakas av något helt annat som exempelvis spänningshuvudvärk eller hjärtinfarkt. Vårdgivarwebb / Behandlingsstöd / Styrande dokument / Kardiologiska kliniken ViN / Omvårdnad vid hjärtinfarkt Alfabetisk lista Omvårdnad vid hjärtinfarkt omvårdnad av patienter med hjärtsvikt förbättrat överlevnaden och minskat återinskrivningar till sjukhus (Maggioni et al., 2013). Centrala mål i sjuksköterskans omvårdnad av patienter med hjärtsvikt är symtomlindring och att förlänga överlevnaden (Krum & Driscoll, 2013). Hjärttransplantation kan vara ett alternativ om du inte har andra försvårande sjukdomar.