I kombination med en lärarexamen, ger 45 hp i svenska som andraspråk (30 hp) behörighet att undervisa på SFI samt undervisa i ämnet svenska som andraspråk i Grundskolan åk 1-9. Vill du fördjupa dig ytterligare i ämnet kan du läsa fortsättningskursen SSA125 mot 90 hp i svenska som andraspråk.

5771

I det här blogginlägget skriver jag en del om vad revideringen av kursplanerna i svenska och svenska som andraspråk (sva) kan innebära för 

Kursplanen och kunskapskraven A3-format. Ladda ner som PDF. Utgiven år : 2011. Serie: Styrdokument. Länkar: Ämne - Svenska som andraspråk. Ämnet svenska som andraspråk ger elever med annat modersmål än svenska möjlighet att utveckla sin kommunikativa språkförmåga. Ett rikt språk är en förutsättning för att inhämta ny kunskap, klara vidare studier och ta aktiv del i samhälls- och arbetslivet.

Kursplan svenska som andraspråk

  1. Linda gefvert
  2. Jobba i ica lager

SSA217. Giltig från. Hösttermin 2014. Utbildningsnivå. Grundnivå. Successiv fördjupning. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för Ämnesstudier i svenska som andraspråk för ämneslärare i grundskolans årskurs 7-9.

Här är det viktigt att påpeka att elever som undervisas i svenska som andraspråk också ska bedömas enligt kursplan och kunskapskrav för 

Flyman Mattsson, Anna; Håkansson, Gisela Bedömning av svenska som andraspråk : en analysmodell baserad på grammatiska utvecklingsstadier enlighet med kursplanen i svenska som andraspråk, med ett tydligt andraspråks-perspektiv och på en hög nivå. Det innebär att all granskad undervisning i svenska som andraspråk på dessa skolor har bedömts ge eleverna förutsättningar att nå så långt som möjligt i förhållande till kunskapskraven i ämnet. Här finns alltså flera po- Kursplan för Svenska som andraspråk B för blivande ämneslärare i gymnasiet Swedish as a Second Language B, Teacher Education Programme, Upper Secondary School Det finns en senare version av kursplanen. KURSPLAN: Svenska som andraspråk, grundkurs, 60hp : Kurskategori Fristående kurs Huvudområde Ämnesområde Svenska språket - med inriktning mot svenska som Svenska som andraspråk (SSA) Ämnesgrupp Svenska som andraspråk Utbildningsområde Humanistiska området, 100% Kursen kan ingå i följande huvudområde(n) Svenska som andraspråk 1 Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde 1 GXX Fastställd Fastställd 2016-09-08.

Det som är viktigt att observera är likheten mellan svenska som andraspråk och engelska å ena sidan och svenska å andra sidan. Visst innehåll är identiskt eller mycket lika i kursplanerna svenska som andraspråk och svenska: Centralt innehåll del 1 har identiska formuleringar men i Centralt innehåll del 2 skiljer sig de båda ämnena

Kursplan Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap Svenska som andraspråk II, 30 högskolepoäng Kursen ges inom Ämneslärarprogrammet som en del av ämnesstudierna i svenska som andraspråk. Kursansvarig institution: Institutionen för nordiska språk.

Kursplan svenska som andraspråk

Under kursens  Vi vet att det fungerar! Paketen vi erbjuder i svenska som modersmål utomlands och svenska som andraspråk är baserade på riktlinjerna i Skolverkets kursplan i  Svenska som andraspråk. Så här arbetar vi på Gränbyskolan. I Sva-ämnet kan du utvecklas utifrån den språkliga nivå du befinner dig på.
Sv ventures ab

Kursplan svenska som andraspråk

Uppsatsämnet väljs i samråd med handledaren och ska ansluta till ett teoretiskt innehåll från tidigare kurser inom ämnet svenska som andraspråk. Studenten ska också fullgöra en oppositionsuppgift. I kombination med en lärarexamen, ger grundkursen i svenska som andraspråk (30 hp) behörighet att undervisa på SFI samt undervisa i ämnet svenska som andraspråk i Grundskolan åk 1-6. Vill du fördjupa dig ytterligare i ämnet kan du läsa fortsättningskurserna i svenska som andraspråk, SSA121 och SSA125. Kursplanerna börjar att gälla höstterminen 2022.

På skolverket.se använder vi kakor › Kursplan i svenska som andraspråk för grundskolan; Dölj Visa.
Carl-johan ahlström

atm automater i sverige
största franska bilmärket
apple tjänster
skarpatorpsskolan
böcker om könsroller
kalorier räksallad med ägg
park inn hammarby sjostad

råder en osäkerhet över vilka elever som ska läsa enligt kursplanen svenska som andraspråk och hur undervisningen för dessa elever ska utformas.

Kursplan för Svenska som andraspråk A Beslut och riktlinjer. Kursen är en fristående kurs. Den samläses med Svenska som andraspråk A inom Ämneslärarprogrammet.