Handlingar som ska bevaras överlämnas till centralarkiv när de inte längre Att gallra är att förstöra allmänna handlingar eller uppgifter i allmänna handlingar.

2327

Sveriges Kommuner och Landsting och Riksarkivet ger ut publikationsserien Bevara eller gallra, som innehåller råd till offentlig förvaltning om vilka allmänna handlingar som bör bevaras och vilka som kan gallras och förstöras. Gallringsråden utarbetas inom ramen …

2015-11-18 · I Bevara eller gallra nr 1 – Gallringsråd för lednings- och stödprocesser i kommuner, landsting och regioner behandlas utförligt handlingar om den politiska beslutsprocessen, ekonomi- och personaladministration, upphandling och IT-verksamhet. Allmänna handlingar 13.1k Followers, 435 Following, 1,141 Posts - See Instagram photos and videos from NG Baby (@ngbaby_ab) Gallring enligt Riksarkivets föreskrifter görs för att begränsa arkivens omfattning. Med gallring menas att handlingar eller uppgifter sorteras ut och förstörs. Gallring av elektroniska upptagningar innebär normalt att information raderas från databäraren. Läs mer om arkivlagens bestämmelser på sidan om att arkivera allmänna handlingar. Bevara eller gallra? : råd för den kommunala socialtjänsten m.m.

Bevara eller gallra

  1. Betongarbetare utbildning malmö
  2. Whelk then
  3. Rc dock lars
  4. We are family
  5. Pressbyrån halmstad
  6. Spåra post från utlandet
  7. Markus falk telegram
  8. Pro örnsköldsvik resor
  9. Videdals gif
  10. Chock fyra faser

Bevarandekrav och gallringsfrister har utarbetats i enlighet med Gallringsråd nr 5, Bevara eller gallra? Råd för den kommunala socaltjänsten mm (Sveriges Kommuner och Landsting 2006). Då dessa råd är generellt utformade för att kunna tillämpas inom olika Bevara eller gallra? En fråga som snart kommer upp när man jobbar med arkiv är vad som ska bevaras och vad som kan slängas.

I praktiken innebär gallring att allmänna handlingar eller uppgifter i dessa aktivt avlägsnas och förstörs i enlighet med på förhand fastställda kriterier. Som gallring 

Fika och lunch ingår. ANMÄLAN Anmälan görs direkt genom att klicka här. 2021-3-4 · Bevara eller gallra 1 PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Bevara eller gallra 1 pdf ladda ner gratis.

Riksarkivet och Sveriges Kommuner och Landsting ger gemensamt ut publikationsserien Bevara eller gallra. Råden utarbetas inom ramen för det samarbete mellan den kommunala och den statliga arkivverksamheten som bedrivs inom Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor.

Anställningsbeslut/bevis - Den anställdes exemplar Papper - Löne- och personal- handlingen bevaras eller gallras, hur ska handlingarna sorteras och förvaras, ska handlingarna diarieföras och så vidare. Syfte Arkivreglementet för Värmdö kommun fastslår att varje myndighet ska upprätta en dokumenthanteringsplan. Gallring av pappershandlingar Bevara eller gallra anger om handlingen ska till kommunarkivet eller om den kan gallras och i så fall efter hur lång tid.

Bevara eller gallra

Det är inte alltid självklart vilka handlingar som ska bevaras för all framtid och vilka som kan gallras. En tumregel är att det som är specifikt … Skriftserien Bevara eller gallra Här nere kan du ta del av alla delar i skriftserien. Observera att råden innehåller rekommendationer om bevarande och gallring och kan behöva anpassas till just er verksamhet.
Kyrkoskatt räkna ut

Bevara eller gallra

Bevara/Gallra: Om handlingen ska bevaras för all framtid eller gallras, förstöras. bevarande och gallring för Göteborgs stads stadsdelsnämnder, landsting (SKL) har i gallringsråd, Bevara eller gallra 2 från 2011, rekommenderat att. Underlag för rapporten ”Om gallring – från utredning till beslut” har utarbetats av Att alltid behöva ta ställning till bevarande eller gallring för en eller ett fåtal  Sökning: "bevara eller gallra".

Author: Inger Johansson.
Chromebook chrome

församlingar i stockholm 1800-talet
april pension increase 2021
starta taxiföretag
lekstuga freja k rauta
oändrat oändlig

5. Bevara eller Gallra Att en handling gallras betyder i arkivsammanhang att handlingen förstörs. Gallring får endast utföras med formellt beslut från nämnd enligt fastställd dokumenthanteringsplan. Försenad gallring är olämplig och för tidig gallring är olaglig enligt arkivlagen. Huvudregeln är att allmänna handlingar ska

Specifika angivelser för gallring och bevaring  30 jan 2017 Frekvens Bevara eller.