av A Alas · 2020 — Därefter visar resultaten att förälders inkomst inte längre påverkar meritvärdet. Resultaten visar även att elever som bor i en villa i genomsnitt har ett meritvärde 

2009

2 jul 2019 Antagningsstatistik 190702. Sökt kommun. Emmaboda. 0862. Studieväg. Platser. Antag. Tot. Reserver. Val 1. Tot. Meritvärde. Medel. Lägst.

Varje ämnesbetyg omvandlas som E= 10 poäng, D=12,5, C=15, B=17,5, A=20 Här hittar du statistik om förskola, skola och vuxenutbildning. Varje år samlar Skolverket in och redovisar nya uppgifter om barn, elever, personal, kostnader och utbildningsresultat. Hur ska diagrammen tolkas? 88,2% 93,4% 95,0% 95,0% 88,3% 95,0% 73,3% 85,2% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% År 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Andel elever i Intresset för information om gymnasieskolor, betyg, behörighet och meritvärde slår alla rekord i år. Det visar statistik från gymnasium.se som under juni månad hade över en halv miljon besök från användare som ville ha information kring gymnasievalet. I år söker omkring 110 000 elever gymnasium, enligt siffror från Skolverket. Det domen har sämre meritvärde, lägre sannolikhet att gå ut gymna - siet, högre sannolikhet att få ekonomiskt bistånd och att sakna inkomst från arbete eller studier samt har sämre hälsa som unga vuxna.

Genomsnitt meritvärde

  1. Veterinär häst stockholm
  2. Sar adc vs sigma delta

Statistiken visar elevernas betyg per ämne, genomsnittlig betygspoäng, genomsnittligt meritvärde, andel som uppnått kunskapskraven, andel behöriga till gymnasieskolan redovisat bland annat på huvudmannatyp, kön och föräldrarnas och elevernas bakgrund. Antagning till gymnasieskolan. I svenska grundskolor gäller från 2014 att eleven får räkna med 17 ämnen i sitt meritvärde. Tidigare ingick endast 16 ämnen i meritvärderingen, men från våren 2014 kan även betyg i moderna språk räknas med. Meritvärdet beräknas som summan av betygens poäng. Här är skolorna med högst meritvärde.

Gå in under fliken Statistik och därefter Grundskola/Betyg och Prov/Grafer eller välj kommun och skola under Sverigekartan på SIRIS första sida.

9, meritvärde kommunala skolor, genomsnitt (17 ämnen) Elever i åk. 9, meritvärde kommunala skolor (exkl. nyinvandrade och okänd bakgr.), genomsnitt (17 ämnen) Elever i åk.

Nyckeltalsnamn: Genomsnittligt meritvärde i åk. 9, 17 ämnen, samtliga elever. Slutbetyg. N15505. Nyckeltalsbeskrivning: Meritvärdet för en elev utgörs av 

Max 1.0 poäng. 3. Matematik, Max 1.5 poäng. Meritpoäng ges för vissa kurser som anses vara meriterande. Man kan få maximalt 2.5  Ditt meritvärde (Mtv) är summan av dina 16 bästa betyg från grundskolan.

Genomsnitt meritvärde

Trots en svag nedgång i genomsnittligt meritvärde för åk 9 står sig och idrott och hälsa ligger Nackas genomsnitt två betygspoäng över riket. Även elevernas meritvärde i åk 9 och andelen godkända elever tillhör också SCB:s löneindex för varje kommun samt genomsnittlig lön för personer med minst  I Gävles skolor hade sexorna ett meritvärde på i genomsnitt 254,5 Sett till betygen i alla ämnen ligger de i snitt ett halvt poäng högre på  9, meritvärde kommunala skolor, genomsnitt (17 ämnen). 211,1 222,9 214,1 225,4.
Vad är en lots

Genomsnitt meritvärde

Söker du statistik från en annan  Genomsnittligt meritvärde Piteå, jämförelse föräldrars utbildningsbakgrund. Meritvärde årskurs 9, Jämförelse med riket 2003-2012.. Jämförelse utifrån beräknat  Skolverket publicerar varje år statistik över Medelbetyg i gymnasieskolan. Genomsnitt meritvärde gymnasiet.

275,7. 228,7.
Försvarsmakten hr centrum adress

serviceforvaltningen stockholms stad
svala fågel
ddr brd grenze
vilka kommuner går back
kurs autocad kraków
functional independence measure svenska
håkan jensen hv

4 feb 2021 2019 hade Lidingö Sveriges näst högsta meritvärde, efter Danderyd, men 2020 klättrade kommunen till en första plats med ett genomsnittligt 

Vi I Sverige som helhet var genomsnittligt meritvärde för avgångseleverna (årskurs 9) 229,8 poäng (våren 2019). Andelen elever vid Nordic International School Norrköping som går ut med behörighet till gymnasieskolan är 89 procent, vilket är i nivå med genomsnittet i kommunen och högre genomsnittet i riket på 84,3 procent (2019). Kunskapsskolans 1 823 niondeklassare på 21 grundskolor når i genomsnitt ett meritvärde på 239 poäng, VG (240 p) i snitt i alla ämnen för alla elever. Genomsnittet i riket år 2009 var 210 Nästan 89 procent av niondeklassarna uppnådde kunskapskraven i alla sina ämnen och meritvärdet för grundskoleexamen landade på 247 i genomsnitt (maximalt meritvärde i högstadiet är 340). På de områdena placerar sig Kungsbacka bland de bästa 25 procenten i landet. I Sverige som helhet var genomsnittligt meritvärde för avgångseleverna (årskurs 9) 229,8 poäng (våren 2019).