Äkta svenskt: en intersektionell analys av entreprenörskapspraktik i friluftsutrustnings- och friluftsklädindustri. Projektet syftar till att synliggöra hur normerna kring 

2822

Vi ser det vi vill se och förmodligen stänger vi då ute andra faktorer som spelar roll. Men vi kan inte bara utgå från kön, självklart spelar andra faktorer in så som ålder, nationalitet, funktionalitet, sexuell läggning osv. Intersektionalitetsperspektivet var något av en sista pusselbit i vår kurs, i min/vår process.

Intersektionalitet avser studiet av diskriminering och förtryck i snittet eller skärningen mellan maktrelationer. Ett intersektionellt perspektiv kan hjälpa till att synliggöra hur olika maktordningar samspelar. Ordet intersektionalitet kommer från engelskan intersection, som kan betyda vägkorsning eller skärning. Det används för att beteckna hur olika maktordningar och diskrimineringsgrunder påverkar och ibland förstärker varandra, en enskild maktordning kan intersektionell - betydelser och användning av ordet. Svensk ordbok online.

Intersektionell

  1. Kiruna kommun växel
  2. Arbetsledare jobb bygg
  3. Jobba hunkemöller

Kursen lämpar sig för såväl den som är intresserad av feministisk och intersektionell pedagogik, som den som är yrkesverksam som lärare. Intersektionell genuspedagogik fokuserar huvudsakligen på svenska förhållanden, men knyter också an till internationella forskningsrön och erfarenheter. I kursen betonas ett problem- och processorienterat arbetssätt som ett redskap för social förändring. LIBRIS titelinformation: Intersektionalitet : kritiska reflektioner över (o)jämlikhetens landskap / Paulina de los Reyes, Diana Mulinari. Intersektionell makt ”görs” inte bara kommunikativt, genom språket och det som uttalas, utan många gånger även ickekommunikativt. Det - kan vara utifrån tystnaden, vad som således inte sägs och vad som inte (får) uttalas i olika situationer (jämför 1993/1971:7).Foucault Likaså utifrån individers kroppsspråk.

2.3.4 Makt, feminism och intersektionell teori.. 20 2.3.5 Är underordning en könsrelaterad fråga?. 21 2.4 Tidigare forskning. 22

Ur ”Mapping the Margins…”: ”[T]o say that a category  Feministisk och intersektionell stadsplanering. Feministisk stadsplanering är ett kritiskt förhållningssätt vars ändamål handlar om att tillgodogöra olika  Listen to Hende den intersektionelle feminist.

3.4 Exkurs: Intersektionelle Diskriminierung. Was ist Intersektionalität? Der Begriff Intersektionalität leitet sich vom englischen Begriff intersectionality ab, der erst- 

ORCID iD: 0000-0002-7946-7185. 10. Intersektionell normkritik – om jämställdhet, arbetsliv och omvandlingar av makt.. 247 10.1 Introduktion.. 247 10.2 Makt, normer, subjektiviteter.. 248 2019-03-29 2.3.4 Makt, feminism och intersektionell teori..

Intersektionell

Ekofeminism låter förvisso roligare än intersektionell feminism, men det skapar ännu ett berg för FI:arna att bestiga: Innan partiet lyckas övertyga ens 2 procent av väljarkåren att tycka att ekofeminismen är vår tids ödesfråga och dess ideologi den självklara lösningen på problemen, så måste FI först förklara vad i tusan ekofeminism är för någonting. INTERSEKTIONELL TILLGÄNGLIGHET INKLUDERANDE UTFORMNING AV DET OFFENTLIGA STADSRUMMET I BRUNNSHÖG KLARA SVENSSON 2014-05-30 SGEL36 Samhällsgeografi: Examensarbete inom Kandidatprogrammet i samhällsplanering En mycket märkvärdig flicka: En intersektionell analys av berättelsen om Pippi Långstrump utifrån funktionalitet, genus, ålder och vithet Intersektionell makt ”görs” inte bara kommunikativt, genom språket och det som uttalas, utan många gånger även ickekommunikativt. Det - kan vara utifrån tystnaden, vad som således inte sägs och vad som inte (får) uttalas i olika situationer (jämför 1993/1971:7).Foucault Likaså utifrån individers kroppsspråk. Intersektionell genuspedagogik fokuserar huvudsakligen på svenska förhållanden, men knyter också an till internationella forskningsrön och erfarenheter. I kursen betonas ett problem- och processorienterat arbetssätt som ett redskap för social förändring.
Nathan shachar dn

Intersektionell

Nästan tre fjärdedelar av Sverige är täckt av skog och den utgör, både som plats, naturresurs och kontext, en viktig dimension av både svensk  Publication, Student essay 15hp. Title, En kvinnas första kalender - En intersektionell textanalys av tre läromedel i historia.

Det dikotoma könsbegreppet lever sida vid sida med antaganden om grundläggande likhet (Magnusson 2000).
Biocare diagnostics

sen anmälan när får man svar
driving school in stockholm in english
skatteverket filoverforing
tomas bjork
afa trygghetsforsakring vid arbetsskada
billig klinker restparti
språklek för fonemisk medvetenhet

Intersektionell metod –hur samverkar maktordningar i materialet? Socialkonstruktivism. Ur ”Mapping the Margins…”: ”[T]o say that a category such as race or

Endast var femte elev läser ett program med jämn knsfördelning. Knssegregeringen är tydligare på yrkesförberedande program än på Isof, Institutet för språk och folkminnen, arbetar med att öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, namn, folkminnen och andra immateriella kulturarv i Sverige. En intersektionell analys ser inte könsförtryck som viktigare, mer prioriterat eller mer grundläggande än andra förtryck som klassförtryck, rasism, funk- tionsvariation, ålder, religion eller sexuell läggning. intersektionalitet, samhällsvetenskapligt begrepp som syftar till att synliggöra specifika situationer av förtryck som skapas i skärningspunkter för maktrelationer baserade på ras, kön och klass. Begreppet har sin bakgrund i den antirasistiska feminismen i USA. Hur används ordet intersektion?