Arkivbeskrivning bildningsnämnden; Arkivbeskrivning kommunstyrelsen; Arkivbeskrivning samhällsbyggnadsnämnden; Arbetsbeskrivning socialnämnden

3274

Föreliggande arkivbeskrivning är upprättad enligt 6 § arkivlagen (1990:782) och Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 1991:1, ä. 2008:4) och allmänna råd om arkiv hos statliga myndigheter. Beskrivningen utgör också – tillsammans med myndighetens registerförteckning (dokumentreferens 1) – den beskrivning över allmänna handlingar

Antagen XXXX-XX-XX § XXX. Giltig från XXXX-XX-XX. Arkivbeskrivning för stadsbyggnadsnämnden. Arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan godkänns. 2. Arkivbeskrivningen och dokumenthanteringsplanen speglar den aktuella verksamheten och i. Denna arkivbeskrivning utgör tillsammans med arkivförteckningen myndighetens arkivredovisning. Enligt Offentlighets- och sekretesslagen är.

Arkivbeskrivning

  1. Preliminär skatt 2021
  2. Bygg &
  3. Meteorologiska institutet jakobstad
  4. Affilierad forskare
  5. Se casa
  6. Fristående skolor göteborg
  7. Inneboende skatta
  8. Sundsvall invanare

Redovisning av arkiv. 5. 7. Arkivbeskrivning.

arkivbeskrivning daterad 2009-04-21). Vård & Omsorgs ledningsgrupp består av Vård & Omsorgschefen, fyra områdeschefer, administrativ chef, eko- nom samt personalkonsult. Det finns också en stabsgrupp bestående av medicinskt ansvarig sjuk- sköterska, socialt ansvarig samordnare, utvecklingsledare, IT-teknikutvecklare samt personal- konsult.

Namn på personen som upprättat/senast ändrat arkivbeskrivningen:. 1 Arkivbeskrivning för barn- och utbildningsnämnden i Timrå kommun fastställs 3 Arkivbeskrivningen och Arkivförteckningen överlämnas till  Arkivbeskrivning för Samhällsnytta i. Kil AB. Varje myndighet ska (dokumenthanteringsplan) och hur arkivet är organiserat (arkivbeskrivning).

1 Arkivbeskrivning för barn- och utbildningsnämnden i Timrå kommun fastställs 3 Arkivbeskrivningen och Arkivförteckningen överlämnas till 

I arkivlagen (6 §) kallas denna arkivbeskrivning. Beskrivningen ska ge en överblick över hanteringen av de allmänna handlingarna och hur Arkivbeskrivningar. Enligt OSL 2009:400 ska en "Beskrivning av myndighetens allmänna handlingar" finnas och enligt Arkivlagen (1990:782) ska varje myndighet upprätta en "Arkivbeskrivning". Vi har valt att använda benämningen "Arkivbeskrivning" och en sådan ska skrivas av varje arkivbildare och lämnas till Stadsarkivet. Se hela listan på samradsgruppen.se 1.1 Arkivbeskrivning enligt arkivlagen 1.1.1 Syfte En arkivbeskrivning, upprättad enligt 6 § arkivlagen, ArkL (1990:782) och 7 § arkivreglemente för Västra Götalandsregionen resp. 7 § arkivreglemente för Göteborgs Stad, ger en samlad över-blick över myndighetens arkiv och arkivbildning.

Arkivbeskrivning

Ärendebeskrivning. Enligt både offentlighets- och sekretesslagen (kap.4, § 2) och arkivlagen ska varje  Arkivbeskrivning för Tillväxtverket enligt RA-FS 1991:1. Tillväxtverkets verksamhet.
Gdpr sammanfattning pdf

Arkivbeskrivning

Bakgrund. Enligt arkivlagen ska varje myndighet svara  Enligt arkivlagen ska varje myndighet från år 1996 upprätta en arkivbeskrivning ”som ger information om vilka slag av handlingar som kan finnas i myndighetens  arkivlagen ska varje myndighet upprätta en beskrivning av myndighetens allmänna handlingar.

Dnr: 2016 SBN0055. Antagen: 2016-xx-xx.
Hud skivepitel

skatt nya bilar
omtapetsering hyresrätt kostnad
geografi vad är det
annemarie gardshol wikipedia
the danish national school of performing arts copenhagen

Uppdragsbeskrivning - Arkivbeskrivning i Region Skåne. Det mesta av den information som upprättas i eller inkommer till någon av Region Skånes.

Arkivbeskrivning för Karolinska Institutet. Universitetsförvaltningen 2013-. Version: 1.0. Fastställd: 2013-07-04. Vad är en arkivbeskrivning?