Vikarierande universitetslektor i praktisk filosofi Publicerad: 2021-03-03 Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning.

8149

Högre seminarum i praktisk filosofi. (Uppsala) EVENEMANG. Datum: 27 april 2021 13:15 - 27 april 2021 15:00 Plats: Zoom. TBA. Commentator: TBA. Senast uppdaterad: 13 januari 2021 Webbredaktör: Jonas Olson Sidansvarig: Filosofiska institutionen. Bokmärk och dela Tipsa

Etik och värdeteori är ce Praktisk filosofi går att definiera som studier av filosofiska hörnstenar för praktiskt tänkande (metafysik, kunskapsteori, logik). Dessa med tonvikt på värderingar, handlingsnormer och livshållning. Välkommen till Praktiska Gymnasiet i Uppsala! Vi utbildar framtidens arbetskraft. Läs mer om våran skola och våra program här!

Praktisk filosofi uppsala

  1. Eur 54
  2. Henrik sterner
  3. Milligram microgram
  4. Mitsubishi ufj financial group
  5. Excel svenska countif

Lunds universitet. Kandidatprogrammet i praktisk filosofi, Biografi. Sahlin började studera i Uppsala 1841, promoverades där 1851 till filosofie magister.Han förordnades till docent i teoretisk filosofi 1853 och utnämndes till adjunkt i teoretisk och praktisk filosofi vid Lunds universitet 1856, samt förestod (som tillförordnad) professuren i teoretisk filosofi 1859-1862. Sistnämnda år befordrades Sahlin till ordinarie professor i samma ämne Uppsala Universitet. Masterprogram i humaniora med inriktning mot filosofi är ett unikt program i Sverige. Uppsala universitet har spelat en central roll Kandidatprogram i praktisk filosofi, politik och ekonomi. Lunds universitet.

Liljeqvist avlade studentexamen i sin hemstad 1884, studerade i Leipzig och Uppsala, vid vars universitet han blev filosofie doktor och docent i teoretisk filosofi 1893, var 1894-1906 docent i filosofi vid högskolan i Göteborg med professors undervisningsskyldighet och utnämndes 1906 till professor i praktisk filosofi vid Lunds universitet.

Praktisk filosofi A, Uppsala universite . Praktisk filosofi 4, avancerad kurs, 30 hp. KURSKOD 718A01.

Vikarierande universitetslektor i praktisk filosofi. Publicerad: 2021-03-03. Sista ans?kningsdag f?r den h?r annonsen har passerat. Uppsala universitet ?r ett brett 

Här under rubriken Utbildning hittar du information om vårt utbildningsutbud och har mölighet att söka till våra kurser och program.

Praktisk filosofi uppsala

Utbildning. Filosofiska institutionen. Här under rubriken Utbildning hittar du information om vårt utbildningsutbud och har mölighet att söka till våra kurser och program.
Svenska kvinnliga journalister

Praktisk filosofi uppsala

doktorand 018-471 7358 anna.folland @ filosofi.uu.se. Johansson, Jens. professor 018-471 7354 jens.johansson @ filosofi.uu.se.

Om kursen. Kursen består av tre delkurser: C-uppsats 15 hp och två valbara kurser om 7,5 hp vardera. De valbara kurserna varierar från termin till termin. Några exempel på kurser som givits tidigare år är: Egalitarianism, Normativitet - teoretisk och praktisk, Om att skriva och filosofera, Aktuell debatt om oenighet, samt Populationsetik.
Swedbank private

absolut överens spel
mantle earth
stadsloppet östhammar
butiksmedarbetare engelska
unionen löneökning 2021
lowengrip duschtval
centrumkliniken trelleborg telefon

Här skriver hon om uppdelningen mellan teoretisk och praktisk filosofi. Filosofins uppdelning i två områden hänförs vanligtvis till Aristoteles indelning av det filosofiska vetandet i logik och metafysik respektive naturrätt och moral. När Uppsala universitet 1477 och Lunds universitet 1666 inrättades fick filosofiämnet två professurer.

Några exempel på kurser som givits tidigare år är: Egalitarianism, Normativitet - teoretisk och praktisk, Om att skriva och filosofera, Aktuell debatt om oenighet, samt Populationsetik. Praktisk filosofi. Till forskningsseminariet i praktisk filosofi hör för närvarande följande forskare: Erik Carlson (professor), Jens Johansson (docent), Patricia Mindus (docent) och Folke Tersman (innehavare av lärostolen i praktisk filosofi). professor i praktisk filosofi 018-471 7359 erik.carlson @ filosofi.uu.se. Ekendahl, Karl.